HOME Prezentare NOU!!! - DOMUS SHOP PRODUSE NOUTATI REPARATII-SERVICII CONTACT PROIECTE FINANTATE POS CCE -Investitii pentru viitorul dumneavoastra
POS CCE-Axa Prioritara III-Achizitionarea softurilor integrate inovatoare si echipamentelor IT de ultima generatie
    
RSS FeedRSS
free counters


Vezi prezentarea videoBAIA MARE 22.10.2014
sigla stema instrBAIA MARE 22.10.2014

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Anunţ de presă

Finalizarea proiectului “Achizitionarea softurilor integrate inovatoare si echipamnetelor

IT de ultima generatie

-proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională


SC Silk Contact SRL, cu sediul în localitatea Baia Mare, b-dul Unirii, nr. 1, ap. 2, judeţul Maramures, a implementat in perioada 23.05.2013-22.10.2014 , proiectul “Achizitionarea softurilor integrate inovatoare si echipamentelor IT de ultima generatie”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informationala, in calitate de Organism Intermediar pentru Axa Prioritara 3 – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”

Valoarea totală a proiectului este de 1.225.160,17 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 670.143,36 lei.

Proiectul s-a implementat în localitatea Baia Mare, jud. Maramures pe o perioadă de 17 de luni.

 

Obiectivul proiectului este achizitia unor componente hardware si software, pentru ridicarea eficientei activitatii, gestiunea corecta a productiei si cresterea performanei operationale.

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume: Birle Ovidiu Gheorghe

Funcţie: Administrator

Tel./Fax  0729 515 559; 0262 217324 e-mail: birleovidiu@yahoo.com

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
BAIA MARE 12.06.2013sigla stema instr

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"
Co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"
ANUNŢ + COMUNICAT DE PRESA


Semnarea contractului de finanţare pentru „Achizitionarea softurilor integrate inovatoare si echipamentelor IT de ultima generatie"

Baia Mare,  12.06.2013


S.C. Silk Contact S.R.L., cu sediul in Baia Mare, B-dul Unirii, nr. 1, ap 2, jud. Maramureş deruleaza incepand cu data de 23.05.2013, proiectul „Achizitionarea softurilor integrate inovatoare si echipamentelor IT de ultima generatie", co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul pentru  Societatea Informaţional, in calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totala a proiectului este de 1.225.160,17 Lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 670.143,36 Lei. Proiectul se implementeaza in localitatea Baia Mare,str. Piaţa Morii nr. 1-3 pe o durata de 18 luni. Obiectivul proiectului este achizitia unor componente hardware si software, pentru ridicarea eficientei activitatii, gestiunea corecta a producţiei si cresterea performantei operationale.

Detalii suplimentare puteti obtine de la:
Nume persoana de contact: Birle Ovidiu Gheorghe
Functie: Reprezentant legal
Tel:0729.515.559; Fax: 0262 217 324;
E-mail: birleovidiu@yahoo.com

BAIA MARE 29.07.2013sigla stema instr

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"
Co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Nr de inregistrare: 507/29.07.2013


REF:
Denumire proiect: "Achiziţionarea softurilor  integrate inovatoare şi echipamentelor IT de ultimă generaţie"

Denumire contract: Contract de furnizare software


Stimate domn/Stimată doamnă

Vă transmitem invitaţia de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică avînd ca obiect   Achiziţia de Echipamente Hardware si Software,   organizata de SC SILK CONTACT SRL

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ


PROCEDURA DE ATRIBUIRE : ACHIZITIE DIRECTA

Obiectul şi locul de implementare a contractului: 

Achiziţia de Echipamente Hardware si Software  , repartizate dupa cum urmeaza :
COD CPV 48820000-2  LOT 1 
COD CPV 30141200-1  LOT 2
COD CPV 30121100-4  LOT 3
COD CPV 48000000-8  LOT 4
la adresa -oras Baia Mare str. Piaţa Morii nr 1 - 3 , judet Maramureş

Tip şi durată contract: contract de furnizare software, durata maxim 18 luni
Valoare estimată: 291.622 ron fără TVA
Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere a ofertei: 09.08.2013 ora 11.00
Data şi ora deschiderii ofertelor: 09.08.2013 ora 12.00
Adresa la care se transmit ofertele: oras Baia Mare str. Piaţa Morii nr 1 - 3, judet Maramureş
Locul şi modul de obtinere a documentaţiei de atribuire: oras Baia Mare str. Piaţa Morii nr 1 - 3, judet Maramureş. Se poate ridica de la adresa mai sus menţionată.
Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): cursul de schimb BNR din data de: 30.07.2013

Vă rugăm să confirmaţi intenţia de a participa la procerdură şi primirea adresei noastre.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la:

Nume persoana de contact: Birle Ovidiu Gheorghe
Tel:0729.515.559; Fax: 0262 217 324;
E-mail: birleovidiu@yahoo.com
BAIA MARE 30.07.2013


sigla stema ins

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"
Co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Anunt de participare

Baia Mare,  30.07.2013

S.C. Silk Contact S.R.L., cu sediul in Baia Mare, B-dul Unirii, nr. 1, ap 2, jud. Maramureş, înregistrată la Registrul Comerţului J 24/1556/1993, CUI 4422970 anunţă deschiderea procedurii de achiziţie publică, după semnarea în data de 23.05.2013 a contractului de finanţare nr 781/331/ 23.05.2013 încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională   Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, in calitate de Organism Intermediar în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice", Axa Prioritară III "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public" Domeniul de intervenţie 3 Susţinerea economiei Operatiunea 1- "Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri",
Proiectul intitulat  "Achiziţionarea softurilor  integrate inovatoare şi echipamentelor IT de ultimă generaţie"
PROCEDURA PENTRU DEPUNERE DE OFERTE - cerere de oferta
Pentru achiziţie:
 1 buc. Sistem integrat CRM, cod CPV 48300000-1
 1 buc. Soft proiectare platforma clienţi, cod CPV 48300000-1
 1 buc. Instruire personal pentru utilizare CRM, cod CPV 48300000-1
 1 buc. Instruire personal pentru utilizare soft proiectare platforma clienti, cod CPV 48300000-1
Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut
Valoarea estimata: 637.720,50 lei
Caietele de Sarcini:

-Se pot ridica de la adresa  adresa: oraş Baia Mare, str. MORII, nr. 1-3.  jud. Maramureş , pana la data de 02.08.2013

Ofertele pot  fi depuse pana la data de: 09.08.2013 ora 12:00, la adresa oraş Baia Mare, str. MORII, nr. 1-3. , jud. Maramureş 
Deschiderea ofertelor se va face in data de 10.08.2013 ora 10:00 la adresa oraş Baia Mare, str. MORII, nr. 1-3.  , jud. Maramureş 
Obiectul contractului: achizitie de software Locul de livrare: oras Baia Mare str. Piaţa Morii nr 1 - 3 , judet Maramureş
Tipul si durata contractului: contract de furnizare software, durata  - maxim 18 luni
Clarificări se pot solicita până în data de 05.08.2013 ora 12:00, iar termenul de răspuns este data de 07.08.2013 ora 12:00.

Nume persoana de contact: Birle Ovidiu Gheorghe
Tel:0729.515.559; Fax: 0262 217 324;
E-mail: birleovidiu@yahoo.com


Design by PrimeTech