HOME Prezentare NOU!!! - DOMUS SHOP PRODUSE NOUTATI REPARATII-SERVICII CONTACT PROIECTE FINANTATE POS CCE -Investitii pentru viitorul dumneavoastra
POS CCE -Investitii pentru viitorul dumneavoastra
    
RSS FeedRSS
free counters


Vezi prezentarea video

stema instr

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"
„Dezvoltarea Durabilă a Silk Contact"
Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Proiectul propus este destinat dezvoltării durabile a SC Silk Contact SRL prin modernizarea tehnologică, astfel incât , dupa 3 ani de la finalizarea proiectului, societatea să fie leader al pieţei baimărene, iar comunitatea locală să beneficieze de stabilitatea locurilor de muncă nou create prin proiect.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt achiziţia unui numar de 3 utilaje moderne, a unei infrastructuri gazdă ergonomice (hală de producţie) si a unui software de proiectare performant in vederea creşterii capacitaţii de producţie , a calitaţii produselor realizate şi a cifrei de afaceri .De asemenea se urmareşte reducerea pierderilor si realizarea de noi angajări sustenabile în cadrul firmei.

Valoare totala proiect :1.778.021,07lei   din care : Valoare  eligibila:   1.380.457,50lei
Valoare neeligibila : 397.563,57 lei


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Design by PrimeTech